Rabu, 1 Februari 2012

Wanita Terpuji dan Wanita dilaknat

Saudariku mukminah, seorang yang cukup berpengalaman tentang wanita, ketika ditanya, menjawab, “Wanita yang paling utama adalah yang paling tinggi ketika berdiri dan paling besar ketika duduk, paling jujur ketika berbicara, jika marah ia bersabar, jika tertawa cukup tersenyum, jika membuat sesuatu sangatlah baik, taat kepada suaminya, mengurusi rumahnya, mulia di hadapan kaumnya, rendah dalam dirinya, penuh cinta kasih dan banyak anak, serta yang segala sesuatunya terpuji.”

Seorang ditanya, “Tolong ceritakan wanita yang paling jelek.”
Dia menjawab, “Yang paling tidak baik di antara mereka adalah yang tertawa tanpa sebab yang pasti, berkata bohong, suka menyumpah suaminya, hidungnya di langit (sombong) dan rendah martabatnya.”

Begitulah wanita yang terbaik adalah yang taat pada suaminya, melakukan hak-hak suaminya, dan wanita yang paling jelek adalah yang sombong dan angkuh terhadap suaminya.

Alangkah indahnya ucapan Abû Dardâ’ ketika berbicara kepada isterinya, Ummu Dardâ’, “Jika kamu melihatku sedang marah, relakanlah aku. Jika aku melihatmu sedang marah, aku akan merelakanmu. Jika tidak, kita tidak akan pernah berteman (bersatu).”

Demikian, wahai Saudariku Muslimah, orang yang senantiasa memenuhi permintaan suami, selama dia meminta sesuatu yang tidak membuat marah, terutama yang membuat dia puas.

Wanita solehah adalah wanita yang membuat suaminya gembira/tenang ketika memandangnya, taat jika diperintah melakukan apa saja yang baik, menjaga diri dan harta suaminya ketika suaminya tiada dirumah.

Wanita solehah adalah wanita yang membantu kehidupan dunia suaminya dan akhiratnya. Dalam hal ini seorang penyair berkata,

Kebaikan yang harus didapat manusia dalam hidupnya
sehingga agamanya menjadi lurus.
Adalah hati yang bersyukur,
lisan yang selalu zikir
dan isteri solehah yang membantunya.
Demikianlah nasihat Rasulullah Saw. yang dapat kita manfaatkan, di antaranya adalah sikap isteri ketika suami menghendakinya, nampak positif dari sikap tersebut terhadap kehidupan mereka, dan hal yang boleh mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan mereka

http://www.mymasjid.com.my

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Like button